PODIZANJE VINOGRADA PDF

Vrlo bujna podloga. Ima dobru kompatibilnost sa sortama. Usvajanje magnezija i fosfora iz tla je srednje, dok je usvajanje kalija slabo. Ima kratak vegetacijski ciklus.

Author:Gagrel Kagor
Country:Burundi
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):3 August 2012
Pages:48
PDF File Size:3.95 Mb
ePub File Size:14.48 Mb
ISBN:582-5-56282-405-4
Downloads:67622
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GrorObino su legura eljeza, ugljika i drugih elemenata, galvanizirani cinkom za zatitu od korozije. Galvanizacija na visokoj temperaturi prua bolju zatitu; treba se obaviti na izraenim stubovima ne smiju se naknadno rezati jer moe doi do korozije na mjestu reza.

Oni ve imaju kuke za postavljanje ice. Prednosti: lagani, lagani za prijenos i distribuciju, veinom se radi o pristupanoj cjeni, veinom nisu potrebni nikakvi dodaci, moe se zadrati jedan par ice jednostavno podiui prvi par sa kuke na kuku, slijedei vegetativni rast.

Nedostaci: na kamenitom zemljitu - komplikovano ih je postavljati lako se prelome i saviju nakon postavljanja , njihovo trajanje je manje nego kod betonskih, ako nisu toplinski obraeni onda nisu dovoljno elastini i mogu se slomiti usljed jakog vjetra. Dobro bi ih bilo koristiti na zemljitima bez kamena i sa manje vjetra. Takoer zato to imaju manji otpor nego betonski stubovi, ne smije biti previe razmaka maksimalno 5 m, moda malo manje ako su redovi dugi.

Stubovi se odreu, i onda se potapaju u smjesu bakra, kroma i bora da bi se drvo zatitilo od gljivica. Prednosti: oni su lagani te lako prenosivi, imaju dobar otpor na teinu i daju dobru potporu sadnicama, te izgledaju dobro.

Bez obzira koju vrstu stubova koristite, moraju se ukopavati najmanje 60 cm za stubove duine od 2,50 m bolje dublje, posebno na laganom pjeskovitom zemljitu da bi se omoguila stabilnost stubova. Ponekad se usljed vjetra mogu otetiti zelene mladice zbog malog prenika ica. Vano je napraviti naslone iste godine kad zapone sadnja, bar staviti prvu icu i koi za svaku sadnicu, pa potom koi povezati za postavljenu icu, tako da se mladice mogu povezati i rasti vertikalno.

Ponekad postavljaju drvene koie pored sadnica i poveu izdanke. Ali, bez postavljanja prve ice za koju privrste drvene koie, esto vegetativna masa prevrne koi te samim tim onemoguava prolaz ljudi i maina u vinogradu, to na kraju dovodi do oteivanja izdanaka slika Slika Nepravovremeno povezivanje za koi i nedostatak prve ice Sada imate zasaen vinograd sa postavljenim naslonom!

Ali to ne znai da ga moete zaboraviti do sljedee godine. Tokom sunog perioda trebate ih zalijevati. Ako nemate sistem za natapanje preporuka je da ih runo natapate. Ovo navodnjavanje ima za cilj da biljka preivi u toku prve vegetacije, a ne da se podstie njen prevelik rast. Ne obimno zalijevanje. Azot mora biti stavljen pored sadnica, po mogunosti prije 19 natapanja ili kie.

Dovoljna je samo manja aica uree po biljci na poetku vegetativog rasta mart-april i druga poslije 40 dana. Upravljanje trsom Kada su mladari dugi Ovo e omoguiti vertikalni i bolji rast mladara, te e ih zatititi od slamanja vjetra ili sluajnog udara. Potrebno je imati najmanje dva rezervna lastara, u sluaju da se jedan slomi za vrijeme zime. Pobrinite se da spojno mjesto bude nekoliko centimetara iznad zemlje. Uobiajena praksa u Hercegovini jeste da se ne obavlja nikakvo odstranjivanje izdanaka, ili da se ostavi samo jedan izdanak.

U prvom sluaju, biljke razvijaju grmovitu vegetativnu masu sa nekoliko kratkih mladica inei time duim proces formiranja izdanaka do prve ice. U drugom sluaju, kada ostavimo samo jedan mladar on je najee bujan i ima duge internodije razmak izmeu okaca samim tim je oteano savijanje istih tj.

Na ovakvim lastarima najee se razvijaju sterilna nerodna okca. Slika Prilikom zelene rezidbe ostavljen je samo jedan mladar, dolo je do lomljenja usljed jakog vjetra, naknadno je dolo do suenja ove biljke

DIABLERIE REVELATIONS OF A SATANIST PDF

Podizanje vinograda

.

HAST VIGYAN PDF

Koliko je novca potrebno za hektar vinograda?

.

Related Articles