MANAGEMENTUL APROVIZIONARII SI DESFACERII PDF

Procesul de cumparare si factori de influenta 81 Capitolul 2. Desfasurarea unei activitati eficiente de asigurare a resurselor necesare, respectiv de valorificare corespunzatoare a produsului finit, constituie masura fundamentala a intregii activiati a unei firme. Desi pot reprezenta domenii specifice managementului operational, in cele ce urmeaza vom demonstra importanta strategica si tactica a aprovizionarii si desfacerii. In economia contemporana, datorita efervescentei mediului de afaceri, aprovizionarea si desfacerea, facind legatura cu mediul extern al firmei, sunt supuse unor transformari rapide la care trebuie sa faca fata printr-un management corespunzator. Din sfera larga de cuprindere a celor doua domenii putem mentiona urmatoarele puncte cheie, asupra carora o firma trebuie sa se concentreze pentru a le cunoaste si utiliza in mod eficient: descoperirea de surse de aprovizionare alternative, furnizorii actuali si potentiali, parteneriatul cu acestia, concordanta perfecta cu functia de programare a productiei, asigurarea logisticii externe si managementul canalului de distributie, integrarea pe lantul logistic si managementul relatiei cu clientii.

Author:Kazizahn Majora
Country:Lebanon
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):19 February 2018
Pages:357
PDF File Size:7.87 Mb
ePub File Size:19.77 Mb
ISBN:542-6-72480-520-9
Downloads:53321
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJorrOrganizarea interna a subsistemelor de aprovizionare si desfacere 12 1. Repartizarea atributiilor si responsabilitatilor pe posturi si functii, structura specifica de personal 16 1.

Sistemul de relatii pentru aprovizionarea materiala si desfacerea produselor 17 1. Firmele de aprovizionare materiala si cu echipamente tehnice 20 1. Unitatea specializata in comercializarea de materiale si produse: rol, structura obiectului de activitate, sistem de relatii.

Indicatori de apreciere a activitatii economice a unitatilor specializate in comercializarea in sistemul en-gros cu ridicata 26 2. Definitia si scopul elaborarii nomenclatorului 47 3. Clasificarile folosite la elaborarea nomenclatorului 48 3. Clasificarea materiilor prime si materialelor bazata pe tehnologia de fabricatie 48 3. Etapele elaborarii nomenclatorului 51 3. Structura materiala a planului si a programelor de aprovizionare a unitatilor economice 54 3.

Indicatorii care definesc continutul planului de aprovizionare materiala 56 4. Segmentarea nomenclatorului de materiale 70 5. Segmentarea strategica a pietei furnizorilor 71 5. Diagnosticarea ofertei si a cererii pe piata furnizorilor 74 5. Evaluarea furnizorilor ,,agreati" 77 5.

Caracterizarea furnizorilor prin resursele oferite 77 5. Caracterizarea furnizorilor din punct de vedere al calitatii managementului 83 5. Diagnosticarea cererii 84 5. Armonizarea cererii cu oferta 86 5. Diagnosticarea raportului de putere consumator-furnizor 86 6. Functiile principale ale managementului: a previziunea: procesul prin care se determina principalele obiective ale firmei, precum si resursele si mijloacele de realizare a lor; b organizarea: adica stabilirea necesarului de munca fizica si intelectuala urmata de gruparea acesteia pe posturi, grupe de lucru si compartimente si atribuirea acestora personalului; c coordonarea: armonizarea deciziilor si actiunilor personalului organizatiei si subsistemelor sale; d antrenarea: procesul prin care personalul organizatiei este motivat sa participe la stabilirea si realizarea obiectivelor previzionate; e controlul - evaluarea: rezultatele efective sunt masurate si comparate cu cele asteptate in vederea depistarii deficientelor si eliminarii lor.

Pentru intelegerea mai usoara a celor ce le vom discuta, ne vom referi cu precadere la fenomenele care au loc in cadrul intreprinderii industriale.

In general, disciplinele economice se refera la procesele si fenomenele economice care au loc intr-o intreprindere industriala. De aceea vom da si o definitie a intreprinderii industriale. In cadrul intreprinderii exista un circuit economic permanent care are trei faze: aprovizionarea - productia - desfacerea. Activitatea specifica acestei faze a circuitului economic al intreprinderii industriale asigura baza motivationala pentru organizarea si desfasurarea fabricatiei de produse.

Are loc un proces complex, care incepe cu studierea cererii, colectarea si constituirea portofoliului de comenzi pentru produsele care trebuie fabricate, urmand ca acestea sa fie transmise spre productie si apoi spre aprovizionare. Fiecarei faze ii corespunde o disciplina a managementului astfel: - faza productiei - este studiata de Managementul productiei; - faza aprovizionarii si desfacerii - este studiata de Managementul aprovizionarii si desfacerii.

Organizatiile economice pot fi nationale sau internationale. In acelasi cadru se include si activitatea de parteneriat cooperare sau colaborare intre firme pentru realizarea unor produse. Activitatea de parteneriat se desfasoara dupa aceleasi principii ca si cea de aprovizionare si desfacere, deoarece fiecare unitate poate apare fie ca furnizor fie ca beneficiar. In literatura de specialitate, cat si in practica economica sunt utilizati termeni ca achizitionare, asigurare, aprovizionare, cumparare, alimentare.

Achizitionarea este doar un moment al procesului complex de aprovizionare cu materiale si echipamente tehnice, fiind precedata de stabilirea necesarului, dimensiunii si momentului de cumparare, cand intervine cererea sau comanda, urmate de negocierea conditiilor de furnizare, finalizata cu aducerea efectiva a resurselor materiale.

In practica economica de specialitate asigurarea capata o acceptiune mai extinsa, aceasta incluzand atat aprovizionarea cat si actiunea de completare a bazei materiale si tehnice necesare cu resurse din surse proprii interne ale intreprinderii.

E vorba de resursele care se produc in interiorul intreprinderii si care sunt destinate consumului propriu. SDV-uri, anumite forme de energie, diferite piese, subansamble, materiale refolosibile etc.

Download gratuit.

CARTAS DE AMOR A NORA BARNACLE DE JAMES JOYCE PDF

Managementul aprovizionarii

Organizarea interna a subsistemelor de aprovizionare si desfacere 12 1. Repartizarea atributiilor si responsabilitatilor pe posturi si functii, structura specifica de personal 16 1. Sistemul de relatii pentru aprovizionarea materiala si desfacerea produselor 17 1. Firmele de aprovizionare materiala si cu echipamente tehnice 20 1. Unitatea specializata in comercializarea de materiale si produse: rol, structura obiectului de activitate, sistem de relatii. Indicatori de apreciere a activitatii economice a unitatilor specializate in comercializarea in sistemul en-gros cu ridicata 26 2. Definitia si scopul elaborarii nomenclatorului 47 3.

LAS REVOLUCIONES HISPANOAMERICANAS JOHN LYNCH PDF

Managementul aprovizionarii materiale si desfacerii produselor finite

Managementul aprovizionarii si desfacerii: concept, continut, trasaturi Managementul aprovizionarii si desfacerii: concept, continut, trasaturi Managementul aprovizionarii si desfacerii: concept, continut, trasaturi. Managementul aprovizionarii reprezinta activitatea prin care se asigura elementele materiale si tehnice necesare productiei in volumul si structura care sa permita realizarea obiectivelor generale ale intreprinderii, in conditiile unor costuri minime si a unui profit cat mai mare. Datprita gradului ridicat de specializare aparut in viata economica, dar si datorita specializarii acestor intreprinderi, tot aici se incadreaza si activitatea de colaborare si cooperare dintre acestea. In literatura de specialitate se face deosebirea clara intre termenii de aprovizionare, ca termen de specialitate si urmatorii termeni: Achizitionare, asigurare, aprovizionare, cumparare ,alimentare. Concret, achizitionarea, inseamna o actiune de angajament financiar, de cumparare a unor resurse materiale sau de produse, fiind o tranzactie monetara efectiva. Aprovizionarea, are un continut mai larg, deoarece achizitionarea este doar unul dintre momentele aprovizionarii. Se foloseste in literatura de specialitate si expresia de asigurare materiala si cu echipamente tehnice ca fiind un termen echivalent al aprovizionarii Asigurarea, inseamna insa mai mult, deoarece sfera sa de cuprindere este mai larga, ea cuprinzand atat aprovizionarea cat si completarea bazei materiale si tehnice necesare.

CROUZET TOP 48 C1 PDF

Managementul aprovizionarii si desfacerii

Intrebarile de mare interes care se au in vedere in abordarea proceselor de formare a stocurilor de resurse materiale sunt: care este nivelul cererilor constante si cel al cererilor variabile? Problemele care se pun conducerii asigurarii materiale: ce tipuri de stoc trebuie constituite? Consecinta deciziei are in vedere determinarea unui prag optim care sa amortizeze avantajele si dezavantajele stocarii. In acest sens se impune analiza efortului total de stocare Ets. Efortul direct de stocare se poate estima ca: o valoare absoluta; un procent de reprezentare a fata de valoarea medie a stocului depozitabil Spv. Stocurile, dimensionate pe criterii economice, asigura certitudine, garantie si siguranta in desfasurarea normala a activitatii unitatilor economice in general.

DIYANET ILMIHALI 1.CILT PDF

Managementul Provizionarii si Desfacerii

Se va asigura montaj si garantie din partea firmei furnizoare. Assuming this result ensures a high liquidity of the market and offers a more dynamic aspect to it. Ca adaosuri la unele preparate culinare lichide calde. Similarly, a rate of 6.

Related Articles