LEERCYCLUS VAN KOLB PDF

Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier. Elke leerling heeft zijn eigen voorkeur om te leren. Of de theorie over hoe je het beste kunt leren bestaat, betwijfel ik. Daarom in deze blog de theorie over de leercyclus en leerstijlen van Kolb in een notendop. En: effectieve, activerende werkvormen per leerstijl, zodat je in de klas alle leerlingen kunt triggeren om te gaan leren.

Author:Yozshukree Vusar
Country:Guinea-Bissau
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):27 September 2007
Pages:233
PDF File Size:3.70 Mb
ePub File Size:7.99 Mb
ISBN:844-7-65177-339-2
Downloads:95037
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TaukinosLeerstijlen van Kolb[ bewerken brontekst bewerken ] De vier leerstijlen van Kolb. De leerstijlen van Kolb [1] zijn gebaseerd op een theoretisch model van vier denkstappen zie figuur.

Voor deze stappen en de daarmee samenhangende leerstijlen ontbreekt echter een wetenschappelijke onderbouwing. Kolb onderscheidt vier gedragingen en vier bijhorende leerstijlen: Doener, vertonen een combinatie van actief experimenteren en concreet ervaren. Ze hebben een voorkeur voor situaties waarin ze zo snel mogelijk aan de slag kunnen en leren het best wanneer er ruimte is voor oefenmomenten.

De leerprocessen die doeners hanteren, steunen vooral op gissen en missen. Dromer, zij hebben een voorkeur voor concreet ervaren en reflectief observeren. Ze zoeken leersituaties op waarin zij zelf kunnen meemaken hoe iets in de praktijk uitpakt.

Zij hebben de neiging problemen van alle kanten te bekijken en zien steeds weer nieuwe ingangen en oplossingen. Dromers leren heel snel via identificatie. Denker, combineren het reflectief observeren en abstract conceptualiseren. Ze kunnen goed redeneren en zijn graag intellectueel bezig. Ze werken graag zelfstandig om de gelegenheid te krijgen zelf eerst een beeld te vormen van de theorie.

Beslisser, zijn goed in en hebben een voorkeur voor abstract conceptualiseren en actief experimenteren. Ze nemen initiatief en durven experimenteren. Bij het hanteren van een probleem gaan zij deductief en probleemoplossend te werk.

Ze functioneren optimaal als zij een leertaak kunnen beginnen met kennisname van duidelijk en beknopt geformuleerde regels en principe, die zij dan in een oefensituatie kunnen verwerken. Leercyclus van Kolb[ bewerken brontekst bewerken ] Een schematische voorstelling van de leercylus van Kolb. Daarbij staan de leeractiviteiten centraal en niet de leerstofopbouw. Dit impliceert een constructivistische opvatting over het leren in plaats van een instructivistische opvatting. De vier gedragingen zijn: Concreet ervaren of ondervindend leren.

Het opdoen van een fysieke en werkelijke ervaring met de realiteit staat hier centraal. Belangrijk hierbij is dat men zonder vooroordelen met een zeker inlevingsvermogen openstaat voor nieuwe ervaringen. Reflectief observeren of reflecterend leren. Nadenken over de waargenomen werkelijkheid. Terwijl een handeling verricht wordt, wordt onze aandacht getrokken door allerlei bedoelde of niet-bedoelde effecten van de handeling.

Hierop kunnen we reflecteren. Hiervoor moeten de ervaringen vanuit verschillende standpunten bekeken worden. Abstract conceptualiseren of conceptualiserend leren. Zit er een rode draad in het verhaal? Kan er tot een algemene stelling besloten worden?

Er wordt een hypothese geformuleerd die in de toekomst getoetst wordt. Actief experimenteren of experimenterend leren. Er wordt getoetst of de basisstelling - model of schema - in de realiteit stand houdt. Dit gebeurt experimenteel door middel van nieuwe handelingen. Met andere woorden: men past het geleerde toe in een andere dan de eerder ervaren context. Om dit te kunnen doen moet men in staat zijn beslissingen te nemen en die daadwerkelijk uit te voeren.

De laatste stap leidt tot het opdoen van nieuwe ervaringen met nadien weer reflectiemomenten en concept- of begripsvorming, zodat de leercyclus heel vlug, en steeds opnieuw, rondgemaakt wordt naar een hoger niveau. De kernactiviteit van elk onderdeel van de cyclus komt samengevat neer op achtereenvolgens:.

LAMELLA CLARIFIER PDF

Leerstijlen van Kolb

Leerstijlen van Kolb[ bewerken brontekst bewerken ] De vier leerstijlen van Kolb. De leerstijlen van Kolb [1] zijn gebaseerd op een theoretisch model van vier denkstappen zie figuur. Voor deze stappen en de daarmee samenhangende leerstijlen ontbreekt echter een wetenschappelijke onderbouwing. Kolb onderscheidt vier gedragingen en vier bijhorende leerstijlen: Doener, vertonen een combinatie van actief experimenteren en concreet ervaren. Ze hebben een voorkeur voor situaties waarin ze zo snel mogelijk aan de slag kunnen en leren het best wanneer er ruimte is voor oefenmomenten.

GROUNDWATER AND SEEPAGE MILTON HARR PDF

Kolb: de leercyclus

Voodoobar Kolb N e th erlands BV wants to further expand production capacity of their factory in the Netherlands. Their combined citations are counted only for the first article. Learning as base for innovating De klas draait door. Are there cultural differences in learning style? Thus, the effectiveness of learning relies on the ability to balance these modes, which Kolb sees as opposite activities that best promote learning. The Learning Cycle This matrix provides a learning cycle that involves four processes that must be present for learning to occur.

EL REGIMEN DE PINOCHET CARLOS HUNEEUS PDF

Leercyclus van Kolb

Contact Leerstijlen en leercyclus, de acht fases van David Kolb In dit artikel lees je alles over de vier leerstijlen en de leercyclus van de Amerikaanse psycholoog David Kolb. Deze leercyclus en leerstijlen kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van leren, van trainingen, workshops en studies, te verhogen. David Kolb is een Amerikaanse psycholoog die is gespecialiseerd in ervaringsgericht leren. Als theorist staat hij bekend om zijn vier leerstijlen en de leercirkel.

CINSEL YOLLA BULAAN HASTALKLAR PDF

Leerstijlen - De leercyclus van Kolb

Hoe kan ik dit toepassen in de praktijk? Waar leer jij het beste van? Hij vond dat mensen ook aandacht moesten besteden aan de leerfasen die ze nog niet zo goed ontwikkeld hadden. Op die manier zou je in aanraking komen met alle leerfasen en van elke leerstijl wat opsteken. Dit werkt het leerrendement dat je tijdens het leerproces opbouwt weer in de hand. In veel opleidingen ligt de nadruk op overdenking en theorievorming de assimilerende leerstijl dus.

Related Articles