KATEKIZAM KATOLIKE CRKVE PDF

Shelves: classic , family , spiritual , religion , prayer , scripture , must-have , hagiography , church-documents , s Updated Jan 2, for incorrect link December 22, This was my third full time to read the Catechism all the way through, though I have read many parts of it piecemeal. This time I read it using an online service which you can subscribe to here. I highly recommend it as a painless way to read though the CCC in a year. You only receive emails during the week; two days off for week-ends. Even if you get behind you can catch-up later just by saving the email notifications.

Author:Ferisar Dasida
Country:Swaziland
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):15 March 2009
Pages:256
PDF File Size:7.12 Mb
ePub File Size:1.97 Mb
ISBN:118-3-55609-440-8
Downloads:72083
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZoloktilarU punini vremena Bog Otac poslao je svoga Sina kao otkupitelja i spasitelja ljudi, palih u grijeh. Kako govoriti o Bogu? Koja je vrijednost privatnih objava? Isusa Krista. To se ostvaruje apostolskom predajom. Kome je povjeren poklad vjere? Sveto pismo Napisani su ponajprije da priprave dolazak Krista, Spasitelja svijeta. Kakvo je jedinstvo Staroga i Novoga zavjeta? Vjerujem Kako je samo jedna vjera Crkve? Koji su najstariji Simboli vjere? To su ponajprije krsni Simboli.

Nicejskoga Pod kojim se imenom Bog objavljuje? Tako se u Novome zavjetu Isusa kao pravoga Boga naziva Gospodinom. On je Stvoritelj neba i zemlje. On je vjeran Bog, uvijek blizak svome narodu da ga spasi. On je istina i ljubav. U kojemu je smislu Bog istina? Kako Bog objavljuje da je ljubav? To je otajstvo objavio Isus Krist i ono je izvor sviju drugih otajstava. Tko je Duh Sveti kojega nam je Isus Krist objavio? On je Bog, jedan i jednak Bogu Ocu i Sinu. Tko je stvorio svijet? Kako je Bog stvorio svijet?

Bog je svijet stvorio slobodno po svojoj mudrosti i ljubavi. Bog je vrhovni Gospodar svoga nauma. Vjera nam daje sigurnost da Bog ne bi nikada dopustio zlo kada iz samoga zla ne bi izvukao dobro.

Nebo i zemlja Pad Grijeh je prisutan u ljudskoj povijesti. Tako su Adam i Eva odmah izgubili za sebe i sve svoje potomke milost izvorne svetosti i pravednosti.

Vjerujem u Isusa Krista Je li Krist imao pravo ljudsko tijelo? Krist je preuzeo pravo ljudsko tijelo po kojemu je nevidljivi Bog postao vidljiv. Isus nas je upoznao i ljubio ljudskim srcem.

Marija je doista Bogorodica jer je majka Isusova Iv 2,1; 19, Njegovo pokoravanje Mariji i Josipu, njegovu zakonitome ocu, odraz je njegova sinovskoga posluha Ocu. Crkva se sjedinjuje s ovim Otajstvom posebice u liturgijskome vremenu Korizme. Njima su objavljena njegova Otajstva. Koju ovlast u Kraljevstvu Isus daje svojim apostolima? Kako se zbio mesijanski ulazak u Jeruzalem? Hosana Oh, spasi nas! Zato su ga predali Pilatu da ga osudi na smrt.

Kakav je bio Isusov stav prema jeruzalemskome Hramu? Tko je odgovoran za Isusovu smrt? Kako je Krist sama sebe prikazao Ocu? U kakvu je stanju bilo Kristovo tijelo dok je bilo u grobu? Krist je upoznao pravu smrt i pravi ukop. U kakvu je stanju Isusovo uskrsnulo tijelo?

Kako Gospodin Isus sada kraljuje? Vjerujem u Duha Svetoga Koji su nazivi Duha Svetoga? Kojim se simbolima prikazuje Duha Svetoga? Isusa Glave i njegova tijela Crkve. U kojemu je smislu Crkva Otajstvo? Kako je Crkva tijelo Kristovo? Po svome Duhu umrli i uskrsnuli Krist sa sobom intimno sjedinjuje svoje vjernike. Tko je glava ovoga tijela? Gdje opstoji jedina Kristova Crkva? U kojemu je smislu Crkva sveta? U njoj je pohranjena punina sredstava spasenja.

HUGNAYANG PANGUNGUSAP PDF

Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Ef 3, Stoga Sabor nije prvenstveno morao osuditi suvremene zablude, nego prije svega zaloziti se da jasno prikaze snagu i ljepotu vjerskog nauka. S Bozjom pomoci saborski su Oci, u cetiri godine rada, mogli izraditi znacajan skup doktrinalnih izlaganja i pastoralnih uputa za cijelu Crkvu. Pastiri i vjernici u njima nalaze usmjerenja za onu "obnovu misli, djelatnosti, ponasanja, moralne snage, radosti i nade, sto je i bio cilj Sabora". Otkako je zakljucen, Sabor nije prestao nadahnjivati zivot Crkve.

LYNN SPIGEL MAKE ROOM FOR TV PDF

Katekizam Katoličke Crkve - Kompendij

.

CNY65A PDF

Katekizam Katoličke Crkve

.

Related Articles