KATAK HENDAK JADI LEMBU PDF

Ia mempunyai anak tunggal bernama Suria. Sejak kecil Suria hidup berkecukupan dan selalu dimanjakan ayahnya. Dengan didikan yang sepeti itu, ia justu menjais eoang anak yang ponah dan sombon. Bahkan sifat dan tabiatnya yang buruk itu tebawa sampai masa akhir hayatnya.

Author:Arashizragore Nitilar
Country:South Africa
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):21 May 2008
Pages:468
PDF File Size:9.56 Mb
ePub File Size:5.67 Mb
ISBN:782-2-76037-604-7
Downloads:89708
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NamiIa mempunyai anak tunggal bernama Suria. Sejak kecil Suria hidup berkecukupan dan selalu dimanjakan ayahnya. Dengan didikan yang sepeti itu, ia justu menjais eoang anak yang ponah dan sombon. Bahkan sifat dan tabiatnya yang buruk itu tebawa sampai masa akhir hayatnya. Haji Hasbullah, teman kaib Haji Zakaiya, termasuk seoang haji yang kaya raya pula.

Ia pun mempunyai seorang anak gadis satu satunya bernama Zubaedah edah. Zubaedadh beparas cantik dan berbudi baik. Ayah Zubaedah telah memilihkan calon suaminya, Raden Prawira, yan bepangkat manteri polisi. Akan tetapi,suatu ketika haji Zakaria datang kepada Haji Hasbullah, memohon agar Zubaeadh dinikahkan dengan Suria. Haji Hasbullah tak dapat menolak pemintaan teman kaibnya itu. Maka, penikahan Suri dan Zubaedah dilaksanakan. Perkawinan yang tanpa didasari rasa cinta sama cinta itu justru membawa petaka bagi Zubaedah.

Kesempatan bagi Suria adalah setelah ayahnya meninggal dunia. Ia befoya foya dengan harta peninggalan ayahnya itu. Selama tiga tahun, ia pun meninggalkan zubaedah yang baru melahirkan anaknya yang pertama Abdulhalim.

Ketika hata ayahnya telah ludes, Suia kembali paa Zubaedah. Ia mengaku bahwa pebuatannya selama ini telah salah. Pada waktu itu Suria telah bekeja sebagai juu tulis di kantor asisten di kabupaten. Penghasilannya yang kecil selalu tak mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka Abulhali tepaksa dibawa kakeknya dan disekolahkan di sekolah Belanda, lalu dilanjutkan ke sekolah bergengsi di Bandung. Sementara itu, anak Suria terus bertambah. Kedua adik Abdulhalim benama Saleh dan Aminah.

Oleh Suria, keduanya disekolahkan di HIS. Itu semua dilakukan Suria hanya kaena ia ingin dipandang dan dihormati masyarakat.

Untuk menutupi utang utang suami dan biaya sekolah anak anaknya, Zubaedah seing bekirim surat pada ayahnya, meminta agar dikirimi uang.

Seringkali terjadi petengkaran mulut antara zubaedah dan Suria. Zubaedah tak kuat lagi menahan malu kepada para penagih yang selalu datang ke rumahnya. Namun Suria sendiri bersikap acuh tak acuh menghadapi kenyataan itu. Bahkan, ia kini ingin naik pangkat ketika didengarnya ada lowongan klerek.

Hal itu ia ceritakan kepada istrinya bahwa beberapa hari yang lalu ia mengirim pemohonan untuk mengisi lowongan itu. Ia begitu yakin atasannya akan beusaha menolongnya. Apalagi karena Suria berani mengambil barang barang lelangan atasannya. Maka, untuk melunasi utang utang itu, Suria menjadi gelap mata. Perbuatannya itu diketahui atasannya. Kemudian, ketika Suria dipanggil atasannya, ia bahkan mengajukan permohonan behenti bekerja. Rupanya, Suria telah merencanakan sebelumnya.

Dalam pikirannya, setelah behasil menggelapkan uang kas, ia akan membawa istri dan anak anaknya pindah ke rumah Abulhalim yang kini telah bekerja dan telah pula berkeluarga. Suria mengirim surat kepada anaknya dan mengutarakan maksudnya itu. Sebagai seorang anak yang ingin membalas budi orang tua, Abdulhalim sama sekali tak merasa berkeberatan denan keinginan ayahnya.

Mulai saat itu, Suria tinggal di umah anaknya. Orang tua itu rupanya benar benar tak tahu diri. Ia tetap bersikap sepeti tuan rumah layaknya. Adapun Abulhalim dan menantunya ianggap sebagai anak yang harus patuh pada orangtua, sekalipun Abdulhalim sebagai kepala rumahtangga. Patutkah seorang menantu menghinakan mertuanya, patutkah seorang perempuan bekata sekasar itu terhadapku, bekas manteri kabupaten? Sudah salah ayahmu mengawinkan Abdulhalim dengan anak jaksa kepala itu.

Mengharapkan gelar dan paras saja. Hal itu pula yang membuat kehidupan rumah tangga anaknya mulai sering diwarnai percekcokan. Bagi Zubaedah, keadaan demikian sungguh membuatnya tidak enak hati. Bagaimanapun sebagai seorang ibu, ia ingin melihat anaknya hidup bahagia. Kebahagiaan anaknya, justru terganggu oleh sikap Suria yang merasa bebas bebuat sekehendak hati tehadap anaknya. Ia menyesalkan sikap suaminya. Ia meninggal di hadapan semua kaum keluarganya.

Kematian istrinya telah membuat Suria merasa sangat malu terhadap kelakuannya sendiri. Ia telah mengganggu ketentraman kehidupan rumah tangga anaknya. Ia pula yang menyebabkan istrinya menderita hingga maut menjemputnya. Perasaan malu yang tak tertanggungkan itu, memaksa Suria mengambil keputusan; ia pergi entah ke mana. Pergi bersama kesombongan dan keangkuhannya. Menggelandang membawa sifatnya yang tak juga berubah. Makna Yang Terkandung Jangan hendaknya kita karena terpaksa mau mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan dalam hati kita, karena hal itu akan merugikan diri kita sendiri.

Kita harus berhati-hati menerima nasihat orang lain, karena kadang-kadang dengan menerima pendapat orang lain yang sengaja hendak mencari keuntungan untuk diri sendiri, akan mengakibatkan retaknya hubungan kita dengan kaum keluarga. Janganlah memanjakan anak karena pendidikan yang salah akan diderita oleh keturunannya. Jika hendak mengerjakan sesuatu hendaknya dipikirkannya masak-masak lebih dahulu baik-buruknya agar kelak tidak menyesal.

Share this:.

FUNDAMENTALS OF THE THEORY OF PLASTICITY BY L.M.KACHANOV PDF

Katak Hendak Jadi Lembu

Seorang laki-laki yang sangat angkuh, kasar, pongah, serta suka berfoya-foya. Sebenarnya ayah dari Zubaedah istrinya yaitu Haji Hasbullah tidak mengehendaki anaknya menikah dengan Suria, akan tetapi mengingat bahwa yang meminta Zubaedah adalah sahabatnya sendiri yaitu Haji Zakaria, maka dinikahkan lah Zubaedah anaknya itu dengan Suria anak dari sahabatnya. Benar saja, ketika orang tua Suria meninggal dunia, ia semakin parah sifatnya. Suka berfoya-foya dan menghabiskan harta warisan ayanhya sampai ia tidak memperhatikan Zubaedah. Selama tiga tahun ia meninggalkan istrnya yang sedang mengandung sampai melahirkan anak pertamanya yaitu Abdulhalim.

CHRISTOPHE CARRIO SCULPTEZ VOS ABDOS PDF

Contoh Kritik Sastra - Katak Hendak Menjadi Lembu

Dibalut dengan bahasa narasi yang menawan dan apik, ciri gaya bahasa lama yang sangat indah, dipadukan dengan dialog antar tokoh yang lugas. Bercerita mengenai manusia yang ingin hidup senang tanpa berusaha dan abai atas keluarga nasib keluarga. Suria, tokoh sentral cerita ini, yang merupakan anak seorang haji dan saudagar terpandang, menikah dengan Edah yang juga merupakan anak seorang Salah satu roman sastra terbaik pasca kemerdekaan, saya rasa ini adalah karya terbaik Nur St. Suria, tokoh sentral cerita ini, yang merupakan anak seorang haji dan saudagar terpandang, menikah dengan Edah yang juga merupakan anak seorang saudagar sukses. Kehidupan yang segala berada disia-siakan oleh Suriah dengan hidup berfoya-foya hingga ia jatuh dari kemapaman hidup dan menelantarkan keluarga. Panggilan akrabnya Edah. Sebagai bunga desa Edah adalah gadis santun, berbudi baik, hormat pada orang tua.

Related Articles